VHF UHF 7/800 Cellular Diplexer, UHF 782-870 MHz, VHF 50-210 MHz, 7/800MHz 700-2700MHz | Gamber Johnson 7300-0278

$17500

SKU: 7300-0278

Description

VHF UHF 7/800 Cellular Diplexer, UHF 782-870 MHz, VHF 50-210 MHz, 7/800MHz 700-2700MHz

Additional information

Brand

Gamber Johnson

Description

Description

VHF UHF 7/800 Cellular Diplexer, UHF 782-870 MHz, VHF 50-210 MHz, 7/800MHz 700-2700MHz

Additional information

Brand

Gamber Johnson